Gudro sirds ir bēdu namā, bet nelgu sirds ir prieka namā. (Sal.māc.7:4)

Neatbildi nejēgam pēc viņa nezināšanas, lai tu nekļūtu līdzīgs viņam, bet atbildi nejēgam tieši tā, kā viņš nezināšanas dēļ pelnījis, lai viņš neiedomātos sevi gudru esam. (Salamana Pamācības 26:4,5).

Kas izrāda godu nejēgam, ir līdzīgs tādam, kas lingā liek prom sviešanai dārgakmeni (Salamana Pamācības 26:8).

Критерием истины является практика. К. Маркс.

Jūs čūsku un odžu dzimums, kā jūs izbēgsit no elles sodības? (Mateja 23:33)

Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgais iemantos godu. (Salamana Pamācības 29:23).

Ir labāk sastapt lāču māti, kam nolaupīti viņas mazuļi, nekā vientiesīgu nejēgu viņa neprātībā (Sal.Pam. 17:12).

Ķīniešu vēlējums nedraugiem - “Kaut tu dzīvotu pārmaiņu laikā!”.

"Cilvēku stulbums ir bezgalīgs"(Einšteins).

«Cēlonis tā, ka ir grūti pārvaldīt par tautu, noslēdzas tajā, ka tauta ir apgaismojama un viņā daudzi ir gudri». (Lao Tszi)


Remarks "Trīs draugi"
"Viņai bija nīlzirga grācija, kad tā streipuļoja šurp turp starp automobiļu dzesinātājiem un dobjā balsī dziedāja dziesmu par uzticīgo huzāru."

"(..) dzirdēju putnu dziesmas augstajos kapsētas kokos - viņi vīteroja kā mazas, sidrabainas mīļā dieviņa svilpītes (..)"

"Ar savu neveselīgo, pelēki bālo sejas krāsu, kāda ir visiem maizniekiem, viņš pustumsā atgādināja lielu, skumīgu miltu tārpu."

"Kā likās, atlēte bija kādas atturībnieku biedrības locekle. Viņa skatījās uz manu konjaku tādām acīm, it kā redzētu sapuvušu zivi. (..) Es pamāju viesmīlim. "Trīs lielie konjaki," šis nelaimes putns iebrēcās tādā balsī, it kā gribētu kādam viesim kapā pasniegt rēķinu. "Trīs markas trīsdesmit!""

"Es manīju, ka biju saticies ar augstas klases balamuti. Par spīti visai depresijai bija jāaizstāv gods. "Staigā tālāk, garā slimais septiņu mēnešu bērns," es teicu un svētījot pacēlu roku.
Viņš nepiegrieza vērību manam uzaicinājumam. "Liec, lai tev ielej betonu smadzenēs, krunkainais suņu pērtiķi!" viņš rēca.
Es viņam devu pretī dekadentu lāča ķepu. Viņš man - kakadū peļu slazdā, es viņam - no darba atlaistu līķu mazgātāju. Pēc tam viņš, jau ar manāmu cienību, mani nosauca par slimu govs galvu, es viņu, lai darītu šai ietai galu, - par staigājošu bifšteku kapsētu.
Viņa seja pēkšņi apskaidrojās. "Bifšteku kapsēta - tas labi teikts!" viņš sacīja. "To es vēl nezināju. Tas nāks manā repertuārā! Nu tad..." Viņš pacēla cepuri, un mēs ar cienību izšķīrāmies."

"Cilvēku sabiedrības pamati ir mantkārība, bailes un korupcija," Graus atbildēja. "Cilvēks ir ļauns, bet viņam patīk, ka citi dara labu.""

"Dumjam piedzimt nav nekāds kauns. Tikai dumjam nomirt."

"Alfonss bija smags, mierīgs vīrs. Izspiedušies vaigu kauli. Mazas acis. Uzrotītas krekla piedurknes. Rokas kā gorillam. Ja viņam kāds traktierī nepatika, viņš pats to izsvieda ārā. Arī sporta biedrības "Dzimtenes mīlestība" biedrus. Ļoti spītīgiem viesiem viņš turēja zem letes noliktu veseri. Lokāls atradās ļoti izdevīgā vietā: turpat pie slimnīcas. Tā Alfonss ietaupīja transporta izdevumus."

"Es tev ko teikšu, Robi, nopietni runājot: cilvēka mūžs ir mīlestībai par garu. Vienkārši par garu. Tā man teica mans Arturs, kad viņš aizlaidās. Un tas tiesa. Mīlestība ir brīnišķīga. Bet vienam tā arvien iznāk par garu. Un otrs, tas paliek sēžot un skatoties. Tas sēž un skatās kā prātu zaudējis.
"Skaidra lieta," es teicu. "Bet bez mīlestības cilvēks arī ir tikai atmodies līķis."

Mācies no pagātnes,
Dzīvo šodienai,
cerēt uz rītdienu.
Alberts Einšteins

Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, nedz gudrības.
                                                              /Salamans/

Netikle nereti noved vīrieti līdz maizes trūkumam, bet sveša vīra sieva sagrābj savā varā visu pat daža laba godājama cilvēka dzīvību.
                                                                /Salamans/

Priecājies, jaunekli, savā jaunībā, un lai tava sirds labi jūtas savās jaunības dienās; staigā tos ceļus, ko tava sirds kāro, un ej pakaļ tam, kas patīk tavām acīm; zini tomēr, ka Dievs par visu to prasīs no tevis noplēsumu!
                                                               /Salamans/

Kam vīrišķīga sirds, tas māk saprātīgi izturēties arī ciešanās,- bet ja kādu pārņēmis izmisums,- kas var to panest?
                                                               /Salamans/        
                    
Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem vismaz vienā ziņā iznāk labāka alga par viņu pūlēm; ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas viens! Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ! Tāpat arī, kad divi guļ kopā, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats?
                                                               /Salamans/

Vīrs dara sev godu izvairīdamies no bāršanās; tie, kas pastāvīgi rājas, arvienu ir vientiesīgi nejēgas.
                                                               /Salamans/

Ja manta vairojas, tad vairojas arī tie, kas to apēd, un kāds labums tad tam, kam tā pieder, kā tikai acīm paskatīties?
                                                               /Salamans/


-----------------------------
Viena ar mieru pilna sauja ir labāka nekā abas dūres pilnas darba pūļu un vēja ķeršanas.
-----------------------------


Laime plašākā nozīmē var tikt saprasta trijos aspektos: apmierinājums, mijiedarbība un sūtība.

Apmierinājums - tā ir daļa laimes, kad jūties labi.

Mijiedarbība attiecas uz to, lai dzīvotu „labu dzīvi", interaktīvā harmonijā, tas ir sabalansēts darbs, ģimene, draugi un aizraušanās.

Sūtība attiecas uz mūsu spēku izmantošanu sava ieguldījuma veikšanai lielākiem garīgiem vai labdarīgiem mērķiem.

Un ņemiet vērā, ka no šiem trim aspektiem - mijiedarbība un sūtība sniedz lauvas tiesu tajā, lai dzīvotu laimīgu dzīvi.

"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут... " – Юрий Никулин.

Imants Ziedonis rakstījis: «Darbs ir mēsli, kas jāizmēž.»

Быть богатым надо уметь,
Бедным быть намного проще.

"kņigu ņēčital no mņeņie imeju"

„Saskarsmes laikā runājiet ar cilvēkiem tā, it kā viņi tieši tādi, kādi paši grib būt, un Jūs palīdzēsiet viņiem kļūst par tādiem.”
I. Gjete

"И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня."
           книга исаии глава 6


"Ja mēs sapratīsim, kā darbojas Visums, mēs to varēsim arī kontrolēt," izteicās fiziķis. "Skatieties augšā - uz zvaigznēm, neskatieties sev zem kājām! Esiet zinātkāri! Lai cik sarežģīta šķistu dzīve, vienmēr ir kāda joma, kurā varat gūt panākumus."
Stīvens Hokings

                                           Два монаха сидели у входа в храм и курили. Один спрашивает второго : «А почему так? Вот тебе Мастер разрешил курить в храме, а мне нет…» Другой отвечает-»А как ты у Него спрашивал?» -»Ну… Мастер, а можно я буду курить во время медитации? он сказал резко НЕТ» -»Вот.. а я спросил, могу ли я медитировать во время курения? И он сказал Да…»(притчу эту мне рассказал один ученик Ошо, в Индии), можно по разному относиться к курению и такое же будет влияние. Лучше, конечно, не курить, но если курите и не собираетесь бросать, не читайте то, что пишут на пачках, ибо это программирование самого себя на возникновение болезни. Не курите по привычке пачку в день, а только когда захотите… И сколько захотите. Не относитесь к этому как к вредной привычке, убивающей вас, и вреда от курения будет действительно меньше.  

Опыт часто бывает "сыном ошибок трудных(А. С. Пушкин)"

"Борясь за жизнь,я не успеваю жить".
                     /No filmas -Dallas Buyers Club/

"Человек не просто живет в гармонии с окружающим миром, а создает мир силой одной только мыслиЭ
                  /Pr. Роберт Пол Ланц/      


Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос:

— Всё, что существует, создано Богом?

Один студент смело ответил:

— Да, создано Богом.
— Бог создал всё? — спросил профессор.
— Да, сэр — ответил студент.

Профессор спросил:

— Если Бог создал всё, значит Бог создал зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло.

Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он похвалился студентам, что он ещё раз доказал, что вера в Бога это миф.

Ещё один студент поднял руку и сказал:

— Могу я задать вам вопрос, профессор?
— Конечно, — ответил профессор.

Студент поднялся и спросил:

— Профессор, холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?

Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил:

— На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изучить на предмет того, имеет ли он или передаёт энергию.

Абсолютный ноль (-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.

Студент продолжил:

— Профессор, темнота существует?
— Конечно, существует.
— Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько тёмным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света.

В конце концов, молодой человек спросил профессора:

— Сэр, зло существует?

На этот раз неуверенно, профессор ответил:

— Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не чем иным как проявлением зла.

На это студент ответил:

— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод — слово, созданное человеком чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло это не вера или любовь, которые существуют как свет и тепло. Зло это результат отсутствия в сердце человека Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света.

Имя студента было — Альберт Эйнштейн.

Ko no tevis saprot sveša acs! Ko gan viņi palīdzēt var tev? Tikai pats. Tu pats. Un tikai pats. › patstāvība › Imants Ziedonis

Эйнштейн, когда его близкий друг в Цюрихе умер, записал в своем дневнике: «Смерть для нас, физиков, ничего не значит. Ты ушел первым, я уйду за тобою. Прошлое, настоящее и будущее — это навязчивая иллюзия». Дети иногда интуитивно это чувствуют. Восьмилетняя девочка, которую я лечил… не важно от чего, так вот она говорила родителям незадолго до своего ухода поразительные слова: «Мама и папа, вы должны понять, Вы только не пугайтесь: нас — нет! Когда Бог думает сам о себе, мы показываемся в его уме». Девочка и Эйнштейн говорили об одном и том же: наше материальное существование в этом мире является великой иллюзией, а смерть — переходом.

Cik skaisti un patiesi I. Ziedonis pateicis par laimi... Meklē liels, mazs, jauns, vecs... Ir tik dažādi ceļi, kā to atarts... sākumā ir ceļš...

Komentāri (0)

 
Līdzīgie blogi


Aizmirsu paroli

willx

Рейтинг@Mail.ru Top.LV PULS.LV Professional rating system