Līdzīgie jautājumi

 • Kur var atrast CSDD maajaslapaa eksaamena testu?
  http://www.csdd.lv/?pageID=1187332228

  tik tur kkas veel jainstalee. ;) laikam.. :) :D
 • В IIS WinXP FTP нормальный, или стоит скачать какой нибудь serv-U ?
  нормальный. Serv-U вообше, аццкая поделка, писаная на коленке. Строго не рекомендуется. Только учтите, что в Win XP Pro у вас будет не более 10 коннектов (если не патчен tcpip.sys).
 • vai ir kaads jautaajums shinii maajaslapaa kursh jums vienkaarshi kriit uz nerviem? kursh??
  "kāpēc man tā patīk irc.lv? vai tev arī?"
  shis un weel daudzi daudzi citi... :D
  un tad weel tie wisi par anjukiem :P
 • kāds var ātri un īsi izstāstīt par tennisa noteikumiem..( vairāk par servēm... un kā skaita punktus)
  Skaties Avots: nevaru te iekopēt PDF un HTML
  http://209.85.129.132/search?q=cache:5psM7qLzX8EJ:www.tennislatvia.lv/post/file/1496371491.pdf+tenisa+spēles+noteikumi&cd=1&hl=lv&ct=clnk&gl=lv&lr=lang_en|lang_lv|lang_ru

  STF TENISA NOTEIKUMI 2005
  SATURS
  Priekšvārds 3
  1. Laukums 4
  2. Pastāvīgais laukuma aprīkojums 5
  3. Bumba 5
  4. Rakete 6
  5. Punktu skaitīšana geimā 6
  6. Punktu skaitīšana setā 7
  7. Punktu skaitīšana spēlē  7
  8. Servētājs un serves sa ēmējs  8
  9. Izvēles beigas un serve 8
  10.Laukuma pušu mai a 8
  11.Bumba spēlē  8
  12.Bumbas pieskaršanā līnijai 8
  13.Pieskaršanās laukuma pastāvīgajam aprīkojumam  8
  14.Serves kārtība  9
  15.Serves sa emšanas kārtība dubultspēlēs 9
  16.Serve 9
  17.Servēšana 9
  18.Kājkļūda 9
  19.Serves kļūda 10
  20.Otrā serve 10
  21.Kad servēt un saņemt servi 10
  22.Atkārtotā serve 10
  23.Pārspēlēšana  11
  24.Spēlētājs zaudē punktu 11
  25.Pareizi atsista bumba 12
  26.Traucēkļi 13
  27.Kļūdu labošana  13
  28.Laukuma oficiālās personas 14
  29.Nepārtraukta spēle 14
  30.Trenera iejaukšanās spēlē15
  31.Pielikums Nr.1 16
  32.Pielikums Nr.2 17

  5. PUNKTU SKAITĪŠANA GEIMĀ.
  a) Standarta spēle.
  Standarta spēlē servētāja punktus nosauc pirmos, sekojoši:
  Punktu nav -“nulle”
  Pirmais punkts -“piecpadsmit”
  Otrais punkts -“trīsdesmit”
  Trešais punkts -“četrdesmit”
  Ceturtais punkts -“geims”
  Iz ēmums ir situācija, kad abi spēlētāji/komandas ir guvušas katra pa trim punktiem, šajā gadījumā rezultāts ir “vienādi”. Pēc “vienādi” tiek skaitīts “vairāk” spēlētājam/komandai kura ir vinnējusi nākamo punktu. Tas spēlētājs/komanda, kura vinnē divus punktus pēc kārtas ir vinnējusi geimu. Ja otro punktu iegūst otrs spēlētājs/komanda, rezultāts atkal ir “vienādi”. Geimu vinnē tas spēlētājs/komanda, kura pēc rezultāta “vienādi” vinnē divus punktus pēc kārtas.
  b) Taibreika geims.
  Taibreika laikā punkti tiek skaitīti “nulle”, “viens”, “divi”, “trīs” utt. Spēlētājs/komanda, kuršvinnē 7 punktus, ar vismaz divu punktu pārsvaru, vinnē geimu un setu. Taibreiks turpinās tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai kāda no pusēm iegūtu šādu pārsvaru. Spēlētājs, kuram ir kārta servēt, servē pirmo punktu taibreikā. Nākošos divus punktus servē pretinieks (dubultspēlēs servē tas pretējās komandas spēlētājs, kuram ir kārta servēt). Pēc tam katrs spēlētājs/komanda servēs divus punktus pēc kārtas (dubultspēlēs servju rotācijas kārtībai katras komandas iekšienē ir jābūt tādai pašai kā seta laikā). Spēlētājs/komanda, kura servēja pirmajā taibreikā, nākošā seta pirmajā geimā būs serves sa ēmēja.
  Papildus metodes punktu skaitīšanai, kas at autas spēlēs atrodamas Pielikumā Nr. 1.
  6. PUNKTU SKAITĪŠANA SETĀ.
  Ir iespējamas dažādas punktu skaitīšanas metodes setā. Divas galvenās ir “vairāk/mazāk” sets un “taibreika” sets. Var izmantot jebkuru no šīm metodēm, taču konkrētajā turnīrā izmantojamā metode ir jāpazi o pirms tā sākuma. Ja tiek izmantota “taibreika seta” metode, ir jāpazi o arī tas, vai spē u pēdējais sets tiek izspēlēts kā “vairāk/mazāk sets” vai kā “taibreika sets”.
  a) “Vairāk/mazāk” sets.
  Pirmais spēlētājs/komanda kura vinnē sešus geimus ar vismaz divu geimu pārsvaru, vinnē arī setu. Ja nepieciešams, sets turpinās tik ilgi, kamēr kāda no pusēm ir ieguvusi šādu pārsvaru.
  b) “Taibreika” sets.
  Spēlētājs/komanda, kura vinnē sešus geimus ar vismaz divu geimu pārsvaru, vinnē arī setu. Ja rezultāts ir pa seši geimi katram, tiek spēlēts taibreiks. Papildus metodes punktu skaitīšanai, kas at autas spēlēs, ir atrodamas Pielikumā Nr. 1.
  7. PUNKTU SKAITĪŠANA SPĒLĒ.
  Triju setu spēle (lai spēle skaitītos vinnēta, spēlētājam/komandai ir jāvinnē vismaz divi seti)
  vai piecu setu spēle (lai spēle skaitītos vinnēta, spēlētājam/komandai ir jāvinnē vismaz trīs seti). Papildus metodes punktu skaitīšanai, kas at autas spēlēs, ir Pielikumā Nr. 1.
  8. SERVĒTĀJS UN SERVES SA ĒMĒJS.
  Spēlētāji/komandas atrodas pretējās tīkla pusēs. Servētājs ir tas, kurš ievada bumbu spēlē. Sa ēmējs ir tas, kurš sa em pretspēlētāja servi.
  9. IZVĒLES BEIGAS UN SERVE.
  Servētājs un serves sa ēmējs tiek noteikti izlozes kārtībā pirms iesildīšanās. Spēlētājam/komandai, kura vinnē izlozē ir tiesības izvēlēties:
  a) servēt vai sa emt servi spēles pirmajā geimā. Pretinieks(- i), savukārt var izvēlēties laukuma pusi, kurā uzsākt spēli; vai
  b) laukuma pusi, kurā uzsākt spēli. Pretinieks(- i), savukārt, var izvēlēties servēt vai sa emt servi; vai
  c) aut pretiniekam(-iem) izdarīt vienu no iepriekšējām izvēlēm.
  14. SERVES KĀRTĪBA.
  Katra standarta geima beigās, serves sa ēmējs k ūst par servētāju, savukārt servētājs k ūst par serves sa ēmēju nākamajā geimā. Dubultspēlēs komanda katra seta pirmajā geimā izlemj, kurš tās spēlētājs sāks servēt. Otrā geima sākuma arī pretinieku komanda izvēlas, kurš spēlētājs sāks servēt. Trešajā geimā servē pirmā geima servētāja partneris, savukārt ceturtajā – otrā geima servētāja partneris. Šāda servēšanas kārtība saglabājas līdz seta beigām.
  15. SERVES SA EMŠANAS KĀRTĪBA DUBULTSPĒLĒS.
  Serves sa ēmēja komanda seta pirmajā geimā izlemj, kurš no spēlētājiem sa ems servi pirmajā punktā. Pirms otrā geima sākuma pretinieku komandai ir jāizvēlas, kurš no spēlētājiem sa ems pirmo punktu. Otro punktu geimā sa em pirmā punkta sa ēmēja partneris. Šāda serves pie emšanas kārtība saglabājas līdz seta beigām. Pēc tam, kad serves sa ēmējs ir atsitis servi, arī otrs komandas spēlētājs drīkst sist pa bumbu.
  24. SPĒLĒTĀJS ZAUDĒ PUNKTU.
  Punkts ir zaudēts, ja
  a) serve ir k ūdaina divas reizes pēc kārtas;
  b) spēlētājs neatsit bumbu pirms tā divreiz pēc kārtas atsitas pret zemi;
  c) spēlētājs atsit bumbu tā, ka tā atsitas pret zemi vai pret kādu priekšmetu ārpus spēles laukuma;
  d) spēlētājs atsit bumbu, pirms tā skar zemi, un trāpa laukuma pastāvīgajam aprīkojumam;
  e) spēles laikā spēlētājs tīšām nes vai no er bumbu ar raketi, vai tīšām pieskaras bumbai ar raketei vairāk kā vienu reizi;
  f) punkta izspēles laikā spēlētājs, vi a rakete (vienalga tā ir spēlētāja rokās vai nē) vai drēbes pieskaras tīklam, tā balstam, stutei, auklai vai metāla stieplei, siksnai vai bantei vai pretinieka laukumam;
  g) spēlētājs iesit pa bumbu pirms tā pārlidojusi pār tīklu;
  h) bumba pieskaras spēlētājam vai vi a drēbēm, bet ne raketei;
  i) bumba pieskaras raketei, kad spēlētājs to netur;
  j) spēles laikā spēlētājs tīšuprāt un būtiski maina raketes veidolu;
  k) dubultspēlēs abi spēlētāji pieskaras bumbai, to atsitot

  PIELIKUMS Nr.1
  ALTERNATĪVĀS PUNKTU SKAITĪŠANAS METODES PUNKTU SKAITĪŠANA GEIMĀ
  Izš irošais punkts bez “vairāk/mazāk” Šāda alternatīva punktu skaitīšanas metode var tikt pielietota.
  Standarta spēlē servētāja punktus nosauc pirmos, sekojoši:
  Punktu nav -“nulle”
  Pirmais punkts -“piecpadsmit”
  Otrais punkts -“trīsdesmit”
  Trešais punkts -“četrdesmit”
  Ceturtais punkts -“geims”
  Ja abi spēlētāji/komandas ir ieguvuši katrs pa 3 punktiem, rezultāts ir “vienādi” un ir jāizspēlē izš irošais punkts. Serves sa ēmējs izvēlas laukuma pusi, no kuras sa emt servi– labo vai kreiso.
  Dubultspēlēs serves sa ēmēja komanda izš irošajā punktā laukuma puses serves sa emšanai nedrīkst mainīt.
  Spēlētājs/komanda, kas vinnē izš irošo punktu, ir vinnējusi geimu. Jauktajās dubultspēlēs, izš irošajā punktā serves sa ēmējam un servētājam ir jābūt viena dzimuma.
  PUNKTU SKAITĪŠANA SETĀ
  1.“ĪSIE SETI”
  Spēlētājs/komanda, kurš uzvar 4 geimos ar vismaz divu geimu pārsvaru ir vinnējis setu. Ja rezultāts ir 4 geimi pret 4, tiek izspēlēts taibreiks.
  2.SPĒLES IZŠ IROŠAIS TAIBREIKS (7 PUNKTI)
  Ja trīs vai piecu setu spēlē rezultāts ir 1 sets pret 1 vai 2 seti pret 2, tiek izspēlēts taibreiks. Šis taibreiks aizvieto izš irošo pēdējo setu.
  Spēlētājs/komanda, kura vinnē 7 punktus ar vismaz divu punktu pārsvaru, ir vinnējusi taibreiku un arī visu spēli.
  3.SPĒLES IZŠ IROŠAIS TAIBREIKS (10 PUNKTI)
  Ja trīs vai piecu setu spēlē rezultāts ir 1 sets pret 1 vai 2 seti pret 2, tiek izspēlēts taibreiks. Šis taibreiks aizvieto izš irošo pēdējo setu.
  Spēlētājs/komanda, kura vinnē 10 punktus ar vismaz 2 punktu pārsvaru, ir vinnējusi taibreiku un arī visu spēli.
  Piezīme: Aizvietojot spēles pēdējo setu ar taibreiku:
  •Tiek saglabāta parastā servēšanas kārtība (noteikumi Nr.5 un Nr.14);
  •Dubultspēlēs, servēšanas un serves sa emšanas kārtība komandā var tikt mainīta, tāpat kā katra seta sākumā (noteikumi Nr.5 un Nr.14)
  •Pirms izš irošās spēles taibreikā jāievēro 120 sekunžu ilgs seta pārtraukums;
  •Pirms spēles izš irošā taibreika nedrīkst mainīt bumbas, pat ja tas jau ir bijis jāizdara iepriekš. • кто-то заказывал компьютеры на memo.lv ?
  А что именно вас интересует? Знаю этих ребят по совместному сотрудничеству (правда было это года два обратно).  Ребята ответственные и надёжные.
 • Dateks.lv или Memo.lv ?
  В memo на прошлой неделе заказывал - годно, только отсылали обычной почтой. Это для меня не проблема, но хотя бы предупредили об этом, что ли...
 • labas gramaatas, kuras dereetu izlasiit??
  Bulgakova "Meistars un Margarita".
  veertiiga arii no zinaatnieku skata un nenormaali interesanta..
 • Что купить - Asus MeMO Pad HD 7 16GB или Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 8GB?
  Если судить только по камере, то у asus камера 5 мегапикселей, а у samsunga - 3,5 или 3,2 мегапикселя.
 • Кто-нибудь имел дело с Memo.lv ? Надёжный магазин ? Стоит там покупать ?
  Вот только сегодня получил от них посылку. Всё хорошо, единственный минус, они доставили не курьером, а обычной почтой, то есть надо было самому идти  на почту забирать. Как бы мне не влом сходить, но я целый день ждал пока мне курьер позвонит или притащит посылку.  Могли бы и предупредить об этом.
 • kur netaa var izlasiit Latvijas Republikas Satversmi?skolaa vajag:(
  www.google.lv - tur gandrīz visu var atrast

  un www.likumi.lv - http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
  un arī http://www.humanrights.lv/hrmag/toc/satversme.htm


Reģistrācija Aizmirsu paroli

Рейтинг@Mail.ru Top.LV PULS.LV Professional rating system